ເກີດອຸບັດເຫດ ລົດເບຍປີ້ນ ຢູ່ພູຜາຮອມ ແກ້ວເບຍແຕກກະຈາຍ

ແຈ້ງເຖິງພໍ່ແມ່ພີ້ນ້ອງໃຜຊີເດີນທາງຂຶ້ນເໜືອ,ລົງໃຕ້ໃຫ້ລະມັດລະວັງກັນແດ່ເດີຝົນຕົກແຮງເຮັດໃຫ້ລົດແກ່ເບຍປີ້ນຂວາງທາງຢູ່ທາງບ້ານຜາຮອມ,ເມືອງວັງວຽງ,ແຂວງວຽງຈັນ ລົດຄາເປັນແຖວຍາວເລີຍພີ້ນ້ອງເອີຍ 9/2/2021