ແປກແຕ່ຈິງ ງົວ 6 ຂານຳໂຊກ

ສືຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ : ທ້າວ ນິພິດ ອາຍຸ 44 ປີ ປະຊາຊົນ ເມືອງວິເສດໄຊຊານ ແຂວງ ອ່າງທອງ ຂອງປະເທດໄທເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ ຕົນໄດ້ລ້ຽງງົວພັນໄທສີນ້ຳຕານ ອາຍຸປະມານ 10 ປີ ມີລັກສະນະແປກປະຫຼາດຄືມີ 6 ຂາ ໂດຍຂາທີ່ເກີດຕາມທຳມະຊາດແລ້ວແມ່ນມີພຽງ 4 ຂາ ແລະມີຂາປົ່ງອອກມາອີກຈຳນວນສອງຂາບໍລິເວນໂໜກຄໍ ແລະ ຢັງເປັນງົວທີ່ສະຫຼາດແສນຮູ້ ສາມາດຍ່າງອອກໄປຫາຫຍ້າກິນເອງ ແລະ ກັບເອງໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ອອກໄປຕ້ອນແຕ່ຢ່າງໃດ ງົວໂຕນີ້ຢັງໃຫ້ລູກຢັງພິເສດທີ່ເກີດລູກຫົວປີທ້າຍປີ. ຜ່ານມາມີຄົນມາຂໍຊື້ຫຼາຍເທື່ອ ແລະ ໃຫ້ລາຄາຫຼັກແສນບາດ ແຕ່ຕົນເອງບໍ່ຍ້ອມຂາຍ ເນື່ອງຈາກງົວໂຕນີ້ທາງຄອບຄົວລ້ຽງມາແຕ່ຢັງນ້ອຍໆ ຈືງເກີດຄວາມຮັກ ແລະ ຜູກພັນ ແຖມຢັງໃຫ້ໂຊກລາບຊື້ຂາຍຂື້ນ ເງີນຄຳໄຫຼມາເທມາ ທາງຄອບຄົວຈຶງຕັດສິນໃຈຈະລ້ຽງມັນຈົນກ່ວາມັນຈະໝົດອາຍຸໄຂຂອງມັນເອງ.