ລູກນ້ອຍຫຼັງເກີດໃໝ່ຕົວເຫຼືອງແບບໃດອາການໜ້າເປັນຫ່ວງ

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ທີ່ເກີດຄົບຕາມກຳນົດຈະມີສຸຂະພາບແຂງແຮງປະມານ 80% ຈະມີພາວະຕົວເຫຼືອງຈາງໆ ແຕ່ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 3-4 ມື້ ຈະຫາຍຈາກອາການຕົວເຫຼືອງໄປເອງ ສຳລັບເດັກເກີດໃໝ່ທີ່ທີອາກາດຕົວເຫຼືອງຜິດປົກກະຕິຈະພົບໄດ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດສະເລ່ຍນ້ອຍກວ່າ 1% ຄືມີລະດັບສານສີເຫຼືອງສູງກວ່າປົກກະຕິ ຫາກພໍ່ ແມ່ສັງເກດເຫັຍວ່າລູກມີອາການເຫຼືອງຜິດປົກກະຕິແມ່ນຕ້ອງລະວັງ ແລະ ພາໄປພົບແພດ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດສັງ ເກດອາການໄດ້ດັ່ງນີ້:

– ລູກຕົວເຫຼືອງໄວ ຄືເຫຼືອງໃຫ້ເຫັນພາຍໃນອາຍຸ 1-2 ມື້ທຳອິດຫຼັງເກີດ

– ລູກຕົວເຫຼືອງຫຼາຍ ຫຼື ເຫຼືອງເຂັ້ມ ຝາມືຝາຕີນແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ

– ລູກຕົວເຫຼືອງດົນເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີອາຍຸເກີນ 7 ມື້ແລ້ວກໍ່ຕົວກໍ່ຍັງເຫຼືອງຢູ່ ອຸດຈະຣະຈະມີສີຈາງ ສ່ວນປັດສະວະຈະມີສີເຂັ້ມ

– ລູກມີຕົວເຫຼືອງຮ່ວມກັບອາການປ່ວຍອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ມີອາການໄຂ້, ຊຶມ, ຮາກ ຫຼື ຖ່າຍແຫຼວ

ຫາກພົບວ່າລູກມີອາການເັ່ງກ່າວນີ້ ຄວນພາລູກໄປພົບແພດ ເພາະສານສີເຫຼືອງທີ່ມີຫຼາຍເກີນໄປອາດໄປເກາະໃນເຊລສະໝອງ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງສະໝອງ ແລະ ອາດເຖິງຂັ້ນເຮັດໃຫ້ລູກປັນຍາອ່ອນໄດ້ ຫາກບໍ່ໄດຮັບການຮັກສາທັນເວລາ