ແຊຣ໌ໄວ້ດີທາງລອດສຳລັບຄົນເປັນມະເຣັງ!ດຣ ສາຍຝົນ ຫົວໜ້າສະມາຄົມມະເຣັງລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜັກຂົມກະເດົາ ເປັນຢາ ປົວມະເຣັງ ຫາຍຂາດໄດ້

ແຊຣເອົາບຸນ ທາງລອດສຳລັບຜູ້ເປັນມະເຮັງ. ໂຮງໝໍມະໂຫສົດໄດ້ນຳສະເໜີວິີທີການຮັກສາ ມະເຮັງເຕົ້ານົມແບບໃໝ່ ໂດຍໃຊ້ພືດພື້ນບ້ານທີ່ຫາໄດ້ງ່າຍໃນທ້ອງຖິ່ນ. ທ່ານ ດຣ ສາຍຝົນ ພູນສະຫວັນ ຫົວໜ້າສະມາຄົມມະເຮັງເຕົ້ານົມລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ

ວິທີການດັ່ງກ່າວຖືກວິໄຈໂດຍແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານພາຍໃຕ້ໂຄງການກວດຫາພະຍາດມະເຮັງເຕົ້່ານົມ ແລະ ໜີ້ວ ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຈາກພະຍາດມະເຮັງ ໂດຍການຊອກ ວິໄຈ ແລະ ທຳການຮັກສາພະຍາດແຕ່ຫົວທີ.

ໃນປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ, ມີແມ່ຍິງປະມານ 200 ຄົນມີເຕົ້່ານົມຜິດປົກກະຕິ ເຊິ່ງມີແພດສັນນິຖານວ່າແມ່ນມະເລັງເຕົ້່ານົມ, ທ່ານໝໍຍັງລາຍງານອີກວ່າ ມີຄົນເຈັບທີ່ເປັນມະເລັງເຕົ້ານົມ 27 ຄົນໃນຈຳນວນ 200 ຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຮັກສາຈົນຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ
ໂດຍການກິນຜັກກະເດົາເປັນປະຈຳ ເຊິງຄົນເຈັບເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັກສາກວດພົບພະຍາດ ແລະ ແຕ່ຫົວທີ.

ນອກນັ້ນ, ການກີນຜັກກະເດົາທຸກມື້ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ປົວມະເຮັງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ສຳລັບສາວສາວໆທົ່ວໄປກິນກັນມະເຮັງໄວ້ແນ່ເດີ.
ສິ່ງດີໆທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຊີວິດເຮົາແບບນີ້ຄວນແຊຮ໌ໄວ້ແທ້ໆ ເພື່ອໃຫ້ພີ່ໃຫ້ນ້ອງ ໃຫ້ລູກໃຫ້ຫລານ ໄດ້ຮູ້ໄດ້ໃຊ້ເປັນຄວາມຮູ້ມານຳໃຊ້ປົວໂລກມະເຣັງໃນຍາມທີ່ມີຜູ້ປ່ວຍ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ລາວ360ອົງສາ