ຄວາມຈິງຫຍໍ້ໆຈາກນາຍບ້ານ

ຄວາມຈິງຫຍໍ້ໆ ກໍຄື ອ້າຍເຂີຍເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ມາແຕ່ງງານຢູ່ບ້ານເມືອງງອຍ ຫຼວງພະບາງ ມີນິໄສມັກດື່ມເຫຼົ້າແລ້ວໂວຍວາຍອາລະວາດຊາວບ້ານ ຫຼາຍເທື່ອຕໍ່ຫຼາຍທີ

ແລະ ຫຼ້າສຸດ ມີອາລະວາດອີກ ນາຍບ້ານໄດ້ໄປຫ້າມ ແລະເກີດມີການຕໍ່ສູ້ຕີກັນ ຈົນພໍ່ບ້ານໄດ້ຮັບບາດເຈັບດັ່ງໃນຮູບ ແລະຕໍ່ມາ ພໍ່ບ້ານບໍ່ຍອມຮັບຄອບຄົວຜູ້ກ່ຽວຢູ່ໃນບ້ານ ຈຶ່ງບໍ່ເຊັນເອກະສານໃດໆໃຫ້ຄອບຄົວນີ້ ແລະ

ຈຶ່ງມີຜູ້ເປັນນ້າບ່າວອອກມາໂພດແບບນີ້: ອ່ານລາຍລະອຽດ. (ລະວັງມີດສອງຄົມ ຄວນບໍ່ເຂົ້າຂ້າງຝ່າຍດຽວ. )