ເປັນຄົນລາວຕ້ອງຮູ້ໄວ້ “ມີຈັກປະເທດທີ່ຍົກເວັ້ນການນຳໃຊ້ Visa ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ

ປະເທດທີ່ຍົກເວັ້ນການນຳໃຊ້ Visa ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ (ຫນັງສືຜ່ານແດນທຳມະດາ)

ປັດຈຸບັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກໃນການເດີນທາງທ່ອງ ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍປະເທດທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ກົດລະບຽບການເຂົ້າອອກທີ່ເຂັ້ມງວດເຊັ່ນ ການນຳໃຊ້ Visa ປະກອບກັບໜັງສືຜ່ານແດນເພື່ອເຂົ້າປະເທດນັ້ນ ມື້ນີ້ຈະມາແນະນຳສຳລັບ 10 ປະເທດ ທີ່ທ່ານສາມາດເດີນທາງເຂົ້າອອກໄດ້ສະດວກ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຂໍ Visa

ໄທ (ກຳນົດພັກເຊົາ 30 ວັນ)

ຫວຽດນາມ (ກຳນົດພັກເຊົາ 30 ວັນ)

ກຳປູເຈຍ (ກຳນົດພັກເຊົາ 30 ວັນ)

ມຽນມາ (ກຳນົດພັກເຊົາ 14 ວັນ)

ສິງກະໂປ (ກຳນົດພັກເຊົາ 30 ວັນ)

ຟີລິປິນ (ກຳນົດພັກເຊົາ 30 ວັນ)

ບຣູໄນ (ກຳນົດພັກເຊົາ 14 ວັນ)

ອິນໂດເນເຊຍ (ກຳນົດພັກເຊົາ 30 ວັນ)

ມາເລເຊຍ (ກຳນົດພັກເຊົາ 30 ວັນ)

ມົງໂກລີ (ກຳນົດພັກເຊົາ 30 ວັນ)