ເຫັນແລ້ວເສົ້າ ! ໄດ້ພຽງກອດຮູບພໍ່ໃນວັນທີ່ພໍ່ລໍຄອຍ

ເປັນກະແສດັງພໍສົມຄວນໃນສັງຄົມອອນໄລນ ເຈົ້າສາວຢາກໃຫ້ພໍ່ມາຮ່ວມງານແຕ່ງໃນວັນທີ່ພໍ່ລໍຄອຍຢາກເຫັນລູກສາວເປັນຝັ່ງເປັນຝາ ແຕ່ພໍ່ກໍ່ຈາກໄປແບບບໍ່ມີວັນຫວນກັບມາ ລູກສາວໄດ້ແຕ່ເອົາຮູບພໍ່ມາກອດໄວ້ຂ້າງໆເອີ້ນວີນຍານຂອງພໍ່ມາຮ່ວມໃນງານແຕ່ງງານຂອງຕົນ 

ຖືວ່າເປັນອີກເລື່ອງລາວໜຶ່ງທີ່ເປັນສ້າງຄວາມເສົ້າໃຈ ແຕ່ເປັນເລື່ອງໜ້າຍິນດີໃນການສ້າງຄອບຄົວໃໝ່ຂອງທັ່ງສອງ ຂໍໃຫ້ເຂັມແຂງເດີ ເປັນຜົວແກ້ວເມຍທິບຜົວສ້າງເມຍສາ ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ເດີ

Cr : ລູກສາວນາຍພັນ