ຊົມເຊີຍ! ທີມງານ ແພດຫມໍ ພະແນກຫູດັງຄໍ ແລະ ທີມຫມໍ ໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ ຊ່ວຍຊີວິດ ເດັກນ້ອຍກືນຫຼຽນ 1 ບາດອອກມາຢ່າງປອດໄພ

ໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ 2020 ທີມງານ ແພດຫມໍ ພະແນກຫູດັງຄໍ ແລະ ທີມຫມໍ ວາງຢາສະຫລົບ ໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ ໄດ້ຮ່ວມທີມກັນຊ່ວຍຄົນເຈັບ ກໍລະນີເດັກເພດຍີງ ອາຍຸ 1ປີ7ເດືອນ ກືນຫຼຽນ 1ບາດ ເດີ່ນທາງມາຈາກແຂວງບໍແກ້ວ

ທີມງານແພດໜໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍຊີວິດເດັກນ້ອຍຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດເຮັດໃຫ້ສາມາດເອົາລຽນອອກມາຈາກເດັກຢ່າງພອດໄພ. ຂໍຊົມເຊີຍທີມແພດໜໍ ແລະ ດີໃຈນໍາພໍ່ແມ່ເດັກດ້ວຍ

ຂໍເຕືອນທຸກໆຄົນໃຫ້ມີສະຕິໃນການເບິ່ງແຍງລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາເດີ

Facebook Comments