ຢ່າຝາກໃຈໄວ້ກັບໃຜຫຼາຍຈົນເກີນໄປ. ຫາກມື້ໜຶ່ງເຂົາປ່ຽນໄປເຮົາຈະເປັນຄົນທີ່ເຈັບເອງ.

ຮັກໃຜກໍຮັກໄດ້ ແຕ່ຢ່າລືມຮັກຕົວເອງ

ຄິດຮອດໃຜກໍຄິດໄດ້ ແຕ່ຢ່າລືມຄິດຮອດຕົວເອງ

ໃຫ້ກຳລັງໃຈໃຜກໍໃຫ້ໄດ້ ແຕ່ຢ່າລືມໃຫ້ກຳລັງໃຈຕົວເອງ

ໃຈເຮົາຢູ່ກັບເຮົາມາທັ່ງຊີວິດຄວນຫ່ວງໃຍ ແລະ ໃສ່ໃຈມັນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ໃຈເຮົາມັນເກີດມາຄູ່ກັບເຮົາ ແລະ ມັນຈະຄຽງຂ້າງເຮົາໄປທຸກທີ່ຈົນເຖິງມື້ເຮົາໝົດລົມຫາຍໃຈ

ຄົນອື່ນພຽງແຕ່ເຂົ້າມາຊົ່ວຄາວກໍຈາກໄກ ແຕ່ໃຈເຮົານັ້ນຈະຢູ່ກັບເຮົາໄປຕະຫຼອດການ

ເຈົ້າລອງຊ່ອງແວ່ນເບິ່ງແລ້ວຍິ້ມໃຫ້ກັບມັນພ້ອມບອກວ່າ : ສູ້ໆເດີ

ບາງທີ່ມັນອາດຈະພາໃຫ້ເຮົາປ່ຽນຊີວິດໄປໃນສິ່ງທີ່ດີກ່ວາໄດ້.

ຈົ່ງຮັກຕົວເອງໃຫ້ຫຼາຍໆເດີຄົນທີ່ກຳລັງທໍ້.

ສູ້ໆ