ຈັບພໍ່ອິນເດຍ ຜ່າທ້ອງເມຍມານໄດ້ 7 ເດືອນ ເພື່ອເບີ່ງເພດລູກ ເພາະຍາກໄດ້ລູກຊາຍ

ວັນທີ່ 22 ເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2020 ຮິນດູສະຖານທາມ ລາຍງານຄະດີສະເທືອນໃຈໃນເຂດ ພາທວນ ລັດອຸດຕອນປະເທດ ທາງຕອນເໜືອຂອງປະເທດ ອິນເດຍ ຫຼັງຈາກທີ່ທ້າວ ປັນນາລັນ ກໍ່ເຫດໃຊ້ມີດປາດທ້ອງ ພັນລະຍາ ອາຍຸ 35 ປີ ທີ່ກຳລັງມານລູກໄດ້ 7 ເດືອນ ເພື່ອຕ້ອງການຢາກຮູ້ເພດຂອງລູກວ່າເປັນເພດຊາຍ ຫຼື ບໍ່? ເນື່ອງຈາກລາວຢາກໄດ້ລູກຊາຍຫຼາຍຈົນຂື້ນສະໝອງ ເພາະລາວມີລູກສາວແລ້ວ 5 ຄົນ ແລະ ຢາກໃຫ້ເມຍມານລູກຊາຍໃຫ້

ສ່ວນເມຍຂອງລາວຍັງມີອາການສາຫັດ ຍັງຕ້ອງພັກຢູ່ໂຮງໝໍ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການດູແລຂອງໝໍຢ່າງໃກ້ສິດ ຂະນະທີ່ແອນ້ອຍນັ້ນເສຍຊີວິດແບບອານາດ
ປະເທດອິນເດຍມີຄ່ານິຍົມເຊີດຊູເພດຊາຍ ເພາະເຊື່ອວ່າການມີລູກຊາຍຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ຄອບຄົວລໍ່າລວຍ ຕ່າງຈາກລູກສາວທີ່ແຕ່ງງານອອກບ້ານໄປ ພໍ່ແມ່ຝ່າຍຍິງຕ້ອງຈ່າຍຄ່າສິນສອດໃຫ້ກັບຄອບຄົວຝ່າຍຊາຍ ເຊີ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມີການເອົາລູກອອກຖ້າຮູ້ວ່າເພດລູກເປັນຜູ້ຍິງ ແລະ ກໍ່ມີຫຼາຍຄອບຄົວເລືອກຂ້າແອນ້ອຍຫຼັງເກີດອອກມາແລ້ວຮູ້ວ່າເປັນເພດຍິງ