ງານວິໄຈເຜີຍ”ກິ່ນໂຕຂອງແຟນໜຸ່ມ” ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຄຽດໃຫ້ກັບສາວໆໄດ້.

ຜູ້ບ່າວຫຼາຍຄົນອາດຮູ້ສຶກກັງວົນເລື່ອງກິ່ນກາຍ ເຂົ້າໃຈວ່າການສີດນ້ຳຫອມຫຼືໃຊ້ສະເປດັບກິ່ນຈະຊ່ວຍເພີ່ມສະເໜ່ໃຫ້ກັບເຮົາໄດ້ ແຕ່ຮູ້ຫຼືບໍວ່າແທ້ຈິງແລ້ວກິ່ນໂຕຂອງເຮົາອາດມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດ ພຽງແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນຜົນດີຕໍ່ກັບຕົວເຮົາແຕ່ມັນເປັນຜົນດີຕໍ່ແຟນເຮົາ.
ງານວິໄຈຈາກ ສະມາຄົມຈິດຕະວິທະຍາແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ເຮັດການສຶກສາກ່ຽວກັບກິ່ນຕົວຂອງໜຸ່ມໆວ່າສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຄຽດໃຫ້ກັບແຟນຂອງພວກເຂົາໄດ້ຫຼືບໍ? ພວກເຂົາໄດ້ສຶກສາກັບກຸ່ມຕົວຢ່າງຜູ້ຍິງຈຳນວນ 96ຄົນໃຫ້ແຟນຂອງພວກນາງນຸ່ງເຄື່ອງອອກໄປເຮັດກິດຈະກຳປະຈຳວັນປົກກະຕິ ໂດຍທີ່ບໍ່ໃສ່ນ້ຳຫອມ ສະເປດັບກິ່ນ.

ຫຼັງຈາກຄົບ 24ຊົ່ວໂມງ ນັກວິໄຈກໍ່ຈະນຳເສື້ອຜືນທີ່ບັນດາແຟນທີ່ໄດ້ນຸ່ງມາເຮັດການສຶກສາກັບບັນດາແຟນສາວຂອງພວກເຂົາ. ທາງເບື້ອງແຟນສາວຈະຖືກແບ່ງໃຫ້ດົມເສື້ອຢູ່ 3ແບບຄື: ເສື້ອຂອງແຟນໜຸ່ມ, ເສື້ອຂອງຄົນແປກໜ້າ ແລະ ເສື້ອທີ່ຍັງບໍ່ມີໃຜໄດ້ນຸ່ງ ເຊິ່ງພວກນາງຈະໄດ້ດົມຕ່າງກັນໄປ ຫຼັງຈາກທີ່ພວກນາງໄດ້ດົມເສື້ອຮຽບຮ້ອຍແລ້ວກໍ່ຈະຖືກພາໄປພົບກັບສະຖານະການຈຳລອງທີ່ຈະສ້າງຄວາມກົດດັນ ສ້າງຄວາມຕຶງຄຽດໃຫ້ກັບພວກນາງເຊັ່ນວ່າ: ການຈຳລອງສຳພາດວຽກ ຫຼື ສະຖານະການກົດດັນສະພາວະຈິດໃຈ.

ຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການສຶກສາດັ່ງກ່າວ ພົບວ່າຜູ້ຍິງທີ່ໄດ້ດົມກິ່ນເສື້ອຂອງແຟນຕົວເອງຈະມີລະດັບຄວາມຄຽດທີ່ນ້ອຍກວ່າຜູ້ຍິງທີ່ໄດ້ດົມເສື້ອຂອງຄົນແປກໜ້າເຊິ່ງເປັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສະແດງອອກມາຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. ພວກເຂົາຍັງພົບດ້ວຍວ່າ ແຟນສາວທີ່ຈື່ຈຳໄດ້ວ່າກິ່ນຂອງແຟນເປັນແນວໃດ ພວກນາງກໍ່ຈະຍິ່ງມີລະດັບຄວາມຄຽດຫຼຸດນ້ອຍລົງໄປກວ່າເກົ່າອີກ.
ທັງນີ້ ນັກວິໄຈກໍ່ເບິ່ງໄດ້ຄືກັນວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ກິ່ນກາຍຂອງແຟນສາວຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຄຽດໃຫ້ກັບໜຸ່ມໆໄດ້ຄືກັນ ສັງເກດຈາກການທີ່ຜູ້ຊາຍຈຳນວນຫຼາຍມັກຈະດົມຫົວຂອງແຟນເວລາທີ່ກອດກັນ.

Facebook Comments