ບ້ານທີ່ລວຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ໃຫ້ຟຣີທຸກຢ່າງກັບບັນດາລູກບ້ານ

ບ້ານຮົວຊີ (Huaxi Village) ຕັ້ງຢູ່ເມືອງຈາງຢິນ ທິດຕາເວັນອອກຂອງປະເທດຈີນ ມີພື້ນທີ່ລວມ 607ໄຮ່ ແລະໄດ້ຊື່ວ່າເປັນບ້ານທີ່ລວຍທີ່ສຸດໃນປະເທດຈີນ ຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ອາໄສໃນບ້ານແຫ່ງນີ້ມີປະມານ 2,000ຄົນ ເຊິ່ງແຕ່ລະຄົນມີລາຍໄດ້ສະເລ່ຍ 1,500,000,000ກີບ/ປີ ທຸກຄົນມີເຮືອນຫຼັໃຫ່ຍມີລົດຂັບມີທຸກຢ່າງທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ.

ບ້ານຮົວຊີໃນປະຈຸບັນ ຖືກວ່າເປັນບ້ານທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ສຸດ ບ້ານແຫ່ງນີ້ຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1961 ຈາກບ້ານນ້ອຍໆແລະມີແຕ່ຊາວບ້ານທີ່ທຸກຍາກເຮັດອາຊີບເປັນຊາວໄຮ່ຊາວນາປູກຝັງກະສິກຳ ແຕ່ຍ້ອນການຊຸກຍູ້ຂອງທ້າວ ອູ໋ເຫຍິນເປົ່າ ອາດີດເລຂາທິການຄະນະກຳມະການພັກຄອມມູນິດ ທີ່ສ້າງແຜນພັດທະນາອຸດສາຫະກຳລະບົບເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດແລະກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຂຶ້ນມາ ໂດຍທີ່ລາວນຳເອົາບໍລິສັດເຂົ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃນຊ່ວງທ້າຍປີ 1990 ແລະມີຊາວບ້ານທຸກຄົນເປັນຜູ້ຖືຫຸ້ນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າທຸກຄົນຈະມີລາຍຮັບຫຼາຍປານໃດກໍ່ຕາມ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງຖືກຫັກພາສີ 80% ແລກປ່ຽນກັບການທີ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ຢູ່ເຮືອນງາມ ລົດງາມ ສູນກວດສຸຂະພາບ ສະຖາບັນການສຶກສາ ຮ້ານອາຫານໃນໂຮງແຮມ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອີກຫຼາກຫຼາຍຢ່າງ ເຊິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນຟຣີໝົດ ແລະ ຍັງມີເງິນບຳນານໃຫ້ກັບຜູ້ອາຍຸສູງ ຜູ້ຍິງແມ່ນ 50ປີ ແລະ ຜູ້ຊາຍແມ່ນ 55ປີຂຶ້ນໄປ.

ແຕ່ສະຫວັດດີການທີ່ດີເລີດແບບນີ້ມີໃຫ້ກັບລູກຫຼານຂອງຊາວບ້ານຮົວຊີແຕ່ເດີມທີ່ມີຢູ່ 2,000ຄົນເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງເປັນປະຊາຊົນກຸ່ມນ້ອຍໃນບ້ານແຫ່ງນີ້ເພາະໃນພື້ນທີ່ຂອງບ້ານທັງໝົດ ຍັງມີແຮງງານຈາກຕ່າງຖິ່ນຫຼາຍກວ່າ 20,300ຄົນ ທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ນີ້ອີກດ້ວຍ

Facebook Comments