ສຸດເສົ້າ! ປ້າປ່ອຍໃຫ້ຫຼານອາຍຸພຽງ7ມື້ ນອນຢູ່ຄົນດຽວ ຖືກໝາໃນເຮືອນກັດມືຕ້ອງໄດ້ຕັດມືຂ້າງໜຶ່ງຖິ້ມ.

ອຸຕູຊັນມາເລເຊຍ ລາຍງານວ່າ: ເຫດສຸດສະເທືອນໃຈທີ່ເປັນອຸທາຫອນໃນປະເທດມາເລເຊຍ ເມື່ອເດັກນ້ອຍອາຍຸພຽງ7ມື້ ຖືກໝາທີ່ຄອບຄົວລ້ຽງກັດມືເປັນແຜໃຫ່ຍຈົນຕ້ອງໄດ້ຕັດມືຖິ້ມຂ້າງໜຶ່ງແລະກາຍເປັນຜູ້ພິການຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ.ເຫດດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນເມື່ອເວລາ 10ໂມງເຊົ້າ ປ້າຂອງເດັກນ້ອຍເຊິ່ງອາໄສຢູ່ເຮືອນຫຼັງດຽວກັນ ພາຫຼານສາວທີ່ມີພາວະຕົວເຫຼືອງອອກມາຮັບແສງແດດ ໂດຍທີ່ເດັກນ້ອຍຍິງນອນຢູ່ໃນອູ່.

ຈາກນັ້ນຜູ້ເປັນປ້າໄດ້ຍ່າງເຂົ້າໄປໃນເຮືອນເພື່ອກຽມອຸປະກອນອາບນ້ຳໃຫ້ຫຼານ ແຕ່ຢູ່ໆກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງຫຼານສາວຮ້ອງໄຮ້ສຽງດັງ ເລີຍຮີບແລ່ນອອກມາເບິ່ງແລະໄດ້ເຫັນໝາກຳລັງກັດມືຫຼານສາວຢູ່ ລະຫວ່າງນັ້ນປ້າຂອງເດັກນ້ອຍຕົກໃຈບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງດັງໆ

ຂະນະດຽວກັນພໍ່ຂອງເດັກນ້ອຍເຊິ່ງກຳລັງດູແລພັນລະຍາທີ່ພັກຟື້ນຫຼັງເກີດລູກຢູ່ຊັ້ນສອງຂອງເຮືອນ ໄດ້ຍິນສຽງລູກສາວຮ້ອງໄຮ້ແລະສຽງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດັງໆກໍ່ຮີບແລ່ນລົງມາເບິ່ງ ແລະ ກໍ່ຕ້ອງຊັອກໜັກເພາະເດັກນ້ອຍມີບາດແຜແລະເລືອດໄຫຼນອງເຕັມພື້ນ ກ່ອນຕັ້ງສະຕິຮີບພາລູກສາວໄປໂຮງໝໍ.ແຕ່ເພາະບາດແຜຮຸນແຮງຫຼາຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໄດ້ຕັດມືຂ້າງຂວາຖິ້ມ ສ່ວນອາການຂອງເດັກຍິງຍັງສາຫັດແລະໝໍຕ້ອງເບິ່ງແຍງຢ່າງໃກ້ຊິດ.

Facebook Comments