ດ່ວນ ! ແອນ້ອຍ ນິພົນ ເສຍຊີວິດແລ້ວ ເສຍໃຈນຳແຟນເພງ ຄອບຄົວ !

ຂໍແຈ້ງຂ່າວເຖີງຍາດພີ່ນ້ອງແລະມິດຮັກແຟນເພງຂອງອາຈານແອນ້ອຍ ນິພົນ ຕອນນີ້ອາ້ຍແອນ້ອຍ ນິພົນໄດ້ເສຍຊິວິດແລ້ວຖືວ່າການການສູນເສຍ ສີລະປິນຄູ່ຂັວນດວງໃຈ ລູກທົ່ງລາວ

ຫຼັງຈາກທີ່ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ສູ້ກັບໂລກຮ້າຍຈົນສຸດກຳລັງຈົນຮອດວິນາທີສຸດທ້າຍ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຈາກໄປຢ່າງສະຫງົບໃນວັນທີ່ 16/9/2020

ຂໍໃຫ້ອ້າຍແອນ້ອຍ ນິພົນ ຈົ່ງໄປສູສຸກຂະຕິເທີ້ນ

Facebook Comments