ປະເພນີການເຮັດກອງບວດ ກອງຫົດ

ປະເພນີການເຮັດກອງບວດ ກອງຫົດ ແມ່ນປະເພນີ ການບວດພຣະ ໃນຮູບແບບໜຶ່ງທີ່ຄົນລາວເຮົາປະຕິບັດກັນມາແຕ່ດົນນານ ຖ້າຫາກວ່າບຸລຸດ ຄົນໃດທີ່ມີອາຍຸ 20 ປີຂຶ້ນໄປ ເມື່ອຢາກລະຈາກກິເລດຕັນຫາຫັນໜ້າເຂົ້າສູ່ທາງທໍາ ກໍໄດ້ມີການເຮັດ ພິທີຕັ້ງກອງບວດ ຕາມປະເພນີທີ່ເຄີຍປະຕິບັດກັນມາ, ການຕັ້ງກອງບວດນີ້ຈະບໍ່ໄດ້ກໍານົດເວລາແລ້ວ ແຕ່ຄວາມພ້ອມຂອງຜູ້ທີ່ຈະບວດ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງໃນຄອບຄົວ.

ສາມະເນນ ສີສຸກ ສຸວັນນະຜ່ອງໃສ ປະຈໍາຢູ່ ວັດທາດຫລວງເໜືອ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການບວດຮຽນຂຽນ ອ່ານແມ່ນມີຄວາມ ຈໍາເປັນສໍາລັບ ບຸລຸດເພດ, ການບວດ ຮຽນຂຽນອ່ານ ແມ່ນປະເພນີ ອັນດັບທີສອງ ຫລັງຈາກປະເພນີ ການເກີດ, ຈຸດປະສົງ ຂອງການເຂົ້າບວດ ຂອງຊາວໜຸ່ມ ເພື່ອຮຽນຮູ້ເຖິງຄວາມດີ ທາງດ້ານຈະລິຍະທໍາ, ຮຽນຮູ້ທາງ ດ້ານສິລະປະ ວັດທະນະທໍາ ເພື່ອດັດສ້າງນິໃສ ຂໍ້ເສຍທີ່ບໍ່ດີ ຂອງຕົນ, ເພື່ອຕອບບຸນແທນ ຄຸນພໍ່ແມ່, ເພື່ອສືກສາສາສະໜາ ໃຫ້ມີອາ ຍຸຍືນຍາວ ຕະຫລອດໄປ.

ການເຂົ້າບວດ ໃນພຸດທະສາສະໜາ ມີຫລັກການຕ່າງໆ ກໍານົດໄວ້ໄນວິ ໃນສົງມີອາຍຸເກນເຊັ່ນ: ບວດເປັນສາມະເນນ ຕ້ອງມີອາຍຸເກນຄົບ 10 ປີບໍລິບູນ, ບວດເປັນພະສົງ ຕ້ອງມີອາຍຸຄົບ 20 ປີບໍລິບູນ, ປັດຈຸບັນ ນີ້ຍັງຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າບວດ ຕ້ອງອ່ານອອກ ຂຽນພາສາລາວ ຕື່ມອີກ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂ ທາງວິໃນສົງ ແລະ ອີງໃສ່ກົດໝາຍ ບ້ານເມືອງ ຈຶ່ງບວດໄດ້, ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າ ບວດແມ່ນຕ້ອງ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເຫັນດີຈາກທຸກຄົນ ໃນຄອບຄົວ ນອກຈາກນີ້ ຍັງຕ້ອງມີ ເຄື່ອງໃຊ້ສາມະນະ ບໍລິຂານ (ຜ້າໄກຈີວອນ, ຜ້າຄຸມ,ຜ້າສະບົງ, ຜ້າບ່ຽງ), ສໍາມະໂນ ອຸປະໂພກ (ຜ້າຕອງນໍ້າ, ບາດ, ເສນາສະນະ ກໍຄື ຜ້າຫ່ົມ,ສາດ,ໝອນ)

ສະເພາະເປັນ ຜ້າສົງສ່ວນພິທີການ ແມ່ນບວດ ຢູ່ສິມ, ການບວດ ຕ້ອງມີພະສົງທ່ານ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເພິ່ນ ບວດກ່ອນ ເພື່ອເຮັດພິທີ, ສໍາລັບບວດເນນ ມີແຕ່ຜ້າຄຸມ, ຜ້າສະບົງ, ຜ້າບ່ຽງຜ້າກາບ ແມ່ນສາມາດບວດໄດ້, ການຕັ້ງກອງບວດ ຈະມີການຂ່າວບຸນ ແລະ ການຄົບງັນ ດ້ວຍມະຫໍລະສົບ ຕ່າງໆ ມີການບວດນາກ ແຫ່ນາກກ່ອນ ມື້ເຂົ້າບວດ.

ກອງຫົດ ແມ່ນປະເພນີ ອັນດີງາມ ຂອງຊາວລາວ ທີ່ມີຈຸດປະສົງມຸ່ງໝາຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ພຸດທະສາສະໜາ, ການຫົດພະສົງ ແມ່ນການເລື່ອນ ຍົດສັກດ້ວຍ ການຫົດນໍ້າ ຫລື ສົງນໍ້າພະສົງ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄຸນງາມຄວາມດີ ຕໍ່ບ້ານເມືອງ- ສັງຄົມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ມີກໍາລັງໃຈ ໃນການສຶກສ າຮໍ່າຮຽນ ແລະ ໝັ້ນຄົງ ໃນການປະຕິບັດ ພາລະກິດ ແລະ ສືກສາສາສະໜາ ໃຫ້ຮຸ່ງເຮືອງ ຕໍ່ໄປໃນພາຍພາກໜ້າ.

Facebook Comments