ພໍ່ຕ້ອງ ນ້ຳຕາຊືມເສົ້າ ກຽມຊອດໝາກເຜັດ ອາຫານທີ່ລູກມັກໄວ້ຖ້າລູກ ແຕ່ສຸດທ້າຍບໍ່ມີໃຜກັບມາຫາເລີຍ !

ຄຳເວົ້າສຸດກິນໃຈ ຂອງຊາຍສູງອາຍຸທີ່ລໍຖ້າລູກກັບມາຫາ;
” ພໍ່ຮູ້ວ່າ ພວກລູກວຽກຫຼາຍ ຈົນບໍ່ມີເວລາກັບມາຫາພໍ່ ແຕ່ພໍ່ກໍຢັງຖ້າລູກເດີ ມື້ໜຶ່ງພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຢູ້ພ້ອມໜ້າກັນແມ່ນບໍ່ “

ສື່ມວນຊົນຈີນໄດ້ເຜີຍແຜ້ເລື່ອງຂອງ Li Shing, ຊາຍຊາວຈີນທີ່ມີອາຍຸ 71 ປີ ຢູ່ ເມືອງ Lin’an, ແຂວງ Liaoning, Shanxi ແລະ ພັນລະຍາຂອງລາວ ພວກເຂົາເຮັດສວນ ປູກ ພຶດຜັກ ເພືອທຳມາຫາກິນລ້ຽງຊີບ ແລະ ທຸກໆ ປີໃກ້ເທດສະການງານບຸນ ພວກເຂົາມັກຈະເກັບຜົນລະປູກທີ່ ປຸກມາ ນຳມາເຮັດຊອດໝາກໄມ້ ໂດຍການບົດດ້ວຍເຄື່ອງບົດຫີນແບບບູຮານ ແລະ ລູກຂອງເຂົາກໍມັກມັນຫຼາຍ, ທຸກປີ ລູກ ທັງ 6 ຂອງເຂົາກໍຈະມາຊູມນູມກັນພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາ

ແຕ່ສອງ ສາມ ປີມານີ້ລູກຂອງເຂົາເລີ່ມປ່ຽນໄປ ໂທຫາຍາມໃດ ໄດ້ແຕ່ຄຳຕອບກັບມາວ່າ ບໍ່ມີເວລາ ແລະ ວາງສາຍໄປ

ມາປີນີ້ເທດສະການພັກວັນຊາດ ພໍ່ຕູ້ Li Shing ຄິດວ່າລູກໜ້າຈະມີເວລາເພາະລາດຊະການພັກໃຫ້ ເກືອບໜຶ່ງອາທິດ
ລາວຈື່ງໄດ້ບອກກັບພັນລະຍາຂອງລາວເກັບໝາເຜັດເພື່ອມາເຮັດຊອດໝາກເຜັດໄວ້ຖ້າລູກ ແຕ່ຕ້ອງນ້ຳຕາຊືມໃນຕອນທີລູກບໍ່ມາຫາເລີຍ ໄດ້ແຕ່ລໍຖ້າ ແນບເບິ່ງທາງຫວັງວ່າລູກຈະມາຫາ ຕາມຄວາມຫວັງຂອງພໍ່

ຈົນເທດສະການຜ່ານໄປກໍບໍ່ເຫັນໃຜມາຫາເລີຍ ພໍ່ຕູ້ Li Shing ຈຶງຕັດສິນໃຈນຳເອົາ ຊອດໝາກເຜັດແຈກຍາຍໃຫ້ກັບຊາວບັານ ແລະ ເດັກນ້ອຍຂ້າງເຮືອນ

Facebook Comments