ເສກ ແລະ ການ ເຂົ້າພິທີ່ງານແຕ່ງເປັນເທື່ອທຳອິດ ຫຼັງຮ່ວມສຸກຮ່ວມທຸກນຳກັນມາ 20 ກວ່າປີ ຂໍຢູ່ນຳກັນຈົນເຖົ້າຈົນແກ່

ເສກ ແລະ ການ ເຂົ້າພິທີ່ງານແຕ່ງເປັນເທື່ອທຳອິດ ຫຼັງຮ່ວມສຸກຮ່ວມທຸກນຳກັນມາ 20 ກວ່າປີ ຂໍຢູ່ນຳກັນຈົນເຖົ້າຈົນແກ່ເຖົ້າ

ໃນວັນທີ່ 13/09/2020 ເສກ ໂລໂຊ ແລະ ການ ວິພາກອນ ຂໍປະຕິຍານຕົນຈູງມືເຂົ້າວິວາ ຫ້ອງຫໍອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຂໍຢູ່ນຳກັນຈົນເຖົ້າຈົນແກ່ກໍ່ວ່າໄດ້ເສກ ໂລໂຊ ແລະ ການ ວິພາກອນ ເຂົ້າພິທີ່ງານແຕ່ງເປັນເທື່ອທຳອິດ

ຫຼັງຮ່ວມສຸກຮ່ວມທຸກນຳກັນມາ 20 ກວ່າປີ ແລະຍັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະບໍ່ມີມື້ຢ່າຮ້າງກັນເປັນເທື່ອທີ່ 3 ແນ່ນອນແລ້ວທັງສອງຍັງສັນຍາວ່າ ຈະຮັກກັນຈົນແກ່ເຖົ້າ ຢູ່ນຳກັນໄປຕະຫຼອດຊີວິດ

ຫຼັງຈາກຮູ້ຂ່າວທີ່ໄດ້ລົງໄດ້ມີຜູ້ຄົນຫຼວງຫຼາຍເຂົ້າອວຍພອນໃຫ້ແກ່ທັງຄູ່ຫຼາຍພໍສົມຄວນ

Facebook Comments