R.I.P ທ່ານ ຄໍາໝັ້ນ ສູນວິເລີດ ກຳມະການສູນກາງພັກ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ ອາດີດເຈົ້າແຂວງໆ ບໍ່ແກ້ວ

R.I.P ທ່ານ ຄໍາໝັ້ນ ສູນວິເລີດ ກຳມະການສູນກາງພັກ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ ອາດີດເຈົ້າແຂວງໆ ບໍ່ແກ້ວ

ແຈ້ງຂ່າວເສົ້າສະຫຼົດໃຈ 14/09/2020

ຂໍອາໄລແດ່ ທ່ານ ຄໍາໝັ້ນ ສູນວິເລີດ ກຳມະການສູນກາງພັກ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ
(ອາດີດເຈົ້າແຂວງໆຜົ້ງສາລີ ແລະ ອາດີດເຈົ້າແຂວງໆບໍ່ແກ້ວ) ຂໍໃຫ້ດວງວິນຍານຂອງທ່ານຈົ່ງໄປສູ່ສຸຂະຕິດ້ວຍເຖີ້ນ

ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມຈະລາຍງານຕາມຫຼັງ

Facebook Comments