ສຳເລັດແລ້ວ!.. ການເຈາະອຸໂມງມິດຕະພາບ, ຂ້າມຊາດພຽງແຫ່ງດຽວ

ສຳເລັດແລ້ວ!.. ການເຈາະອຸໂມງມິດຕະພາບ, ຂ້າມຊາດພຽງແຫ່ງດຽວ

ວັນທີ 13 ກັນຍາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ອຸໂມງມິດຕະພາບຂອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ກຸ່ມບໍລິສັດວິສະວະກຳ 2 ທາງລົດໄຟຈີນຈຳກັດ ໄດ້ສຳເລັດການເຈາະອຸໂມງໃຫ້ຊອດ, ອຸໂມງດັ່ງກ່າວຕັ້ງຢູ່ຊາຍແດນລະຫວ່າງສອງປະເທດຈີນ-ລາວ, ແມ່ນອຸໂມງຂ້າມຊາດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ສອງປະເທດ.

ອຸໂມງມິດຕະພາບແມ່ນອຸໂມງຂ້າມຊາດພຽງແຫ່ງດຽວຂອງທາງລົດໄຟຈີນ-ລາວ, ຍາວທັງໝົດ 9,59 ກິໂລແມັດ, ໃນນັ້ນມີ 7,17 ກິໂລແມັດຢູ່ດິນແດນຈີນ, ແລະອີກ 2,42 ກິໂລແມັດຢູ່ດິນແດນລາວ