Home ນານາສາລະ ສາລະໜ້າຮູ້

ສາລະໜ້າຮູ້

ນິມໂຟມາເນຍ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນມາຕັ້ງແຕ່ສັດຕະວັດທີ 19 ເຊິ່ງວົງການແພດໃນສະໄຫມນັ້ນຖືວ່າ ນິມໂຟມາເນຍ ເປັນໂລກທາງກາຍະພາບ ແຕ່ວົງການແພດປັນຈຸບັນນີ້ຖືວ່າ ນິມໂຟມາເນຍ ເປັນອາການປ່ວຍທາງຈິດ ເພາະມີກໍລະນີສຶກສາຂອງຜູ້ຍິງຄົນຫນຶ່ງເຊິ່ງເປັນລູກສາວຊາວນາໃນລັດເມັດຊາຊູເຊດ ລາວກ່າວຄໍາເວົ້າລາມົກອານາຈານຕໍ່ຫນ້າສາທາລະນາຊົນດ້ວຍການສະເຫນີຮ່າງກາຍ ແລະສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນເລື່ອງເພດໂດຍປາສະຈາກ ການຄວບຄຸມ ແລະ ມີອາລົມຂຸ່ນຫມອງ ​ຫຼັງຈາກການວິນິໄສຈາກແພດຊຶ່ງກວດສອບຮ່າງກາຍຂອງລາວເຊິ່ງປາກົດວ່າ ມົດລູກຂອງລາວຂະຫຍາຍໃຫ່ຍຂຶ້ນ ຊ່ອງຄອດລັ່ງສານຫຼໍ່ລື່ນຫຼາຍຜິດປົກະຕິ ແລະ ຄິດຕໍລິດ (ປຸ່ມກະສັ່ນ) ທີ່ຂະຫຍາຍໃຫ່ຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນອາການທີ່ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມຕ້ອງການທາງເພດ ທີ່ມາ ແລະ ຄວາມຫມາຍຂອງຄໍາວ່າ ນິມໂຟມາເນຍ ​ຄໍາວ່ານິມໂຟມາເນຍ ມາຈາກຄໍາວ່າ ນິມໂຟ ໝາຍເຖິງຜູ້ຍິງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທາງເພດສູງ ແລະ ມາເນຍ ຊຶ່ງຫມາຍເຖິງຄວາມຄັ່ງໄຄຫຼືຄວາມບ້າຄັ່ງ ນິມໂຟມາເນຍ ຈຶ່ງຫມາຍເຖິງຜູ້ຍິງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທາງເພດສູງເກີນປົກກະຕິຫຼືຄັ່ງໄຄ່ໃນເສັກເກີນປົກກະຕິ ໂລກນີ້ໃນຜູ້ຊາຍກໍ່ເປັນໄດ້ແຕ່ເອີ້ນວ່າ ສະໄຕເຣສີສ ຊຶ່ງມີອາການຄ້າຍກັບຜູ້ຍິງແຕ່ຕ່າງກັນຕົງທີ່ວ່າມົດລູກບໍ່ຫົດຕົວ
ຮູ້ເທົ່າທັນຢາເສຍສາວ ເປັນແນວໃດເພາະຫາກກິນເກີນຂະໜາດອາດເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້ເລີຍ ຈາກທີ່ຂ້ອຍຍິນຂ່າວຢ່າເສຍສາວທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງເສຍທ່າໄປມີຫຍັງກັບຜູ້ຊາຍໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວມາຫລາຍຄົນ ແລະ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງສາວໆ ສາຍງານລ້ຽງທີມັກທ່ຽວກາງຄືນ ຈື່ງນຳຂໍ້ມູນຂອງຢາເສຍສາວ ຫຼືຢາເສຍຕົວໃຫ້ຮູ້ຈັກພ້ອມດ້ວຍວິທີເບີ່ງແຍ່ງຕົວເອງໃຫ້ຮອດປອດໄພຈາກການຖືກວາງຢາມາຝາກ ຢາເສຍສາວແມ່ນຫຍັງ ຢາເສຍສາວ ທີເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວກັນນັ້ນ ແທ້ໆ ແລ້ວເປັນການນຳຢາຫຼືສານເຄມີບາງປະເທດມາໃຊ້ໃນທາງທີຜິດເຮັດໃຫ້ຜູ້ເສຍຫາຍຮູ້ສຶກມືນເມົາ ບໍ່ໄດ້ສະຕິ ເພື່ອຫວັງລວນລາມຫຼືລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ເຊັ່ນ ຢາອັນປຣາໂຊແລມ ເຊິ່ງປົກກະຕິຖືກໃຊ້ເປັນຢາກຸ່ມຕ້ານອາການຊື່ມເສົ້າຢາມິດາໂຊແລມ ຫລືໂດມິຄຸມ ເປັນກຸ່ມຢາລະງັບປະສາດ ຮັກສາອາການນອນບໍ່ລັບຢາຟຣູໄນຕຣາຊີແປມ ຫລືຊື່ການຄ້າ ໂຣຮີບນອລ (Rohypnol) ເຮັດໃຫ້ນອນຫລັບສານ GHB ( gamma-Hydroxybutyric) ມີຜົນອອກກະຕຸ້ນລະບົບປະສາດ ກະຕຸ້ນການໄຫລວຽນຂອງເລືອດ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຕື່ນຕົວ ຮູ້ສຶກມວນ...
ສຳຫຼັບອະໂວຄາໂດ ຫຼື ອາດຈະໃຊ້ຄຳວ່າ “ອາໂວຄາໂດ’’ ນີ້ໃນບ້ານເຮົາອາດຈະບໍ່ຄອຍໄດ້ພົບຫຼາຍເພາະວ່າບໍ່ແມ່ນພືດຂອງບ້ານເຮົາ ແຕ່ກໍ່ສາມາດປູກໄດ້ຕາມພາກເໜືອຂອງປະເທດໄທ ແລະ ສາມາດທີ່ຈະຫາຊື້ໄດ້ງາຍໃນປັດຈຸບັນນີ້ຕາມຕະຫຼາດ ຫຼື ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າທົ່ວໄປໄດ້ມີລາຄາທີ່ບໍ່ແພງຫຼາຍຖ້າຊື້ຢູ່ບ່ອນປູກຈະຖືກກວ່າລົດຊາດເປັນແນວໃດນັ້ນລອງຊື້ມາຮັບປະທານເບິ່ງ ທີ່ຈະແນະນຳເພາະວ່າມີປະໂຫຍດສຳຫຼັບຜູ້ບໍລິໂພກໃນເລື່ອງສຸຂະພາບຢ່າງທີ່ເຮົາບໍ່ຄາດຄິດ ເພາະວ່າທາງຕ່າງປະເທດນິຍົມກິນບຳລຸງເພື່ອສຸຂະພາບໄດ້ສືບເນື່ອງມາຈາກການເຂົ້າໃຈຜິດຂອງອາໂວຄາໂດນີ້ໃນເມື່ອກ່ອນວ່າເປັນແຫຼ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ວ່າເປັນໝາກໄມ້ທີ່ໃຫ້ໄຂມັນອີ່ມຕົວ ແລະ ໃຫ້ເຄລໍລີສູງ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ອ້ວນເປັນໂລກຫົວໃຈໄດ້ງ່າຍ ຈຶ່ງບໍ່ຄ່ອຍນິຍົມໃນເມື່ອກອນ ແຕ່ມີການວິໃຈອອກມາເປັນເລື່ອງທີ່ເຂົ້າໃຈຜິດເປັນຢ່າງຫຼາຍ ເພາະວ່າອະໂວຄາໂດເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີໄຂມັນອີ່ມຕົວທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບເປັນລົບຄວາມເຊື້ອທີ່ຜ່ານມາເຮັດໃຫ້ຜູ້ສ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບຕ່າງໆ ໄດ້ອອກມາຍອມຮັບປະໂຫຍດຂອງອາໂວຄາໂດວ່າເປັນໝາກໄມ້ທີ່ດີຄວນທີ່ຈະກິນທຸກມື້ດວ້ຍຊ້ຳ ສຳຫຼັບພື້ນທີ່ຂອງການປູກໄດ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາຊື້ໄດ້ງ່າຍກໍ່ຄວນທີ່ຈະມາເປັນອາຫານທີ່ເຮົາກິນໄດ້ຄືກັນ ສຳຫຼັບປະໂຫຍດທີ່ເດັ່ນ
ເປັນພະຍາດທີເປັນບັນຫາຢູ່ປະເທດໄທຫຼາຍ, ນອກຈາກນັ້ນ, ຢູ່ຕ່າງປະເທດກໍມີຫລາຍ ປະຈຸບັນປະຊາຊົນທີ່ປ່ວຍເປັນໂລກນີ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ. ຈົນເກີດການປຸກລະດົມຂອງລັດຖະບານໄດ້ມາຄວບຄຸມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການດື່ມເຫຼົ້າ. ການດື່ມຫຼາຍເກີນໄປອາດຈະສ້າງບັນຫາໃຫ້ແກ່ຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຜູ້ອື່ນ, ມັນສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ທີ່ດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍ ແລະ ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບຈິດໃຈ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຍັງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍໃນການຜິດຖຽງກັນ, ການດື່ມເຫຼົ້າຈົນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ວຽກງານບໍ່ມີປະສິດທິພາບ, ບໍ່ມີຄວາມສຸກໃນຄອບຄົວ. ເຫຼົ້າແມ່ນເປັນສາເຫດອັບດັບໜຶ່ງ ໃນບັນດາອຸປະຕິເຫດທີ່ເກີດຂື້ນຕາມຖະໜົນຫົນທາງ. ໂລກກີນເຫລົ້າຫລາຍ, ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ກັນດີວ່າເຫຼົ້າມີຜົນກະທົບທາງລົບຫລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ, ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ. ຜູ້ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນດື່ມກໍເລີ່ມດື່ມເຫຼົ້າໜ້ອຍໜຶ່ງ ຕໍ່ມາກໍຈະດື່ມຫຼາຍຂື້ນເພາະວ່າຮ່າງກາຍມີຄວາມຕ້ານທານຫຼາຍແລະ ຮ່າງກາຍຕ້ອງການເຫຼົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ຈົນເຮັດໃຫ້ມັນຕິດ ແລະ ຕ້ອງການດື່ມເຫຼົ້າຢູ່ເລື່ອຍໆ. ການດື່ມຫຼາຍຈົນວ່າຄໍແຂງນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າດື່ມຈົນມັນລຶ້ງເຄີຍນັ້ນເອງ. ເມື່ອໄດ້ດື່ມເປັນປະຈໍາ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຕິດເຫຼົ້າທັງຮ່າງກ່າຍ ແລະ...
ສຳລັບສາວໆທີ່ກຳລັງຫຼຸດນ້ຳໜັກ ແລະ ມີຄວາມກັງວົນໃຈວ່າຕົນສາມາດກິນອາຫານປະເພດໃດໄດ້ແດ່ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນ້ຳໜັກເພີ່ມຂື້ນ ມື້ນີ້, ພວກເຮົາມີເຕັກນິກມາແນະນຳ ກ່ຽວກັບອາຫານຫຼຸດນໍ້າໜັກທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາວໆສາມາດກິນເຂົ້າແລງໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ຍັງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສຸຂະພາບໂດຍການຫຼຸດເຂົ້າແລງເຊັ່ນກັນ ມາເບິ່ງກັນວ່າມີເຕັກນິກຫຍັງແດ່: ເນັ້ນກິນໝາກໄມ້ ຖືວ່າເປັນວິທີຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບສາວໆ ທີ່ກໍາລັງຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ ຫຼື ລົດຄວາມອ້ວນ ໂດຍການກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ແທນເຂົ້າແລງ ເພາະວ່າໝາກໄມ້ຖືວ່າເປັນອາຫານທີ່ບໍ່ໃຫ້ພະລັງງານ ນອກຈາກນັ້ນ, ຮ່າງກາຍຍັງໄດ້ຮັບວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດທີ່ມີປະໂຫຍດທັງໝົດ, ກິນແນວໃດກໍບໍ່ຕຸ້ຍແນ່ນອນ.ຫຼຸດປະລິມານອາຫານ ສຳລັບສາວໆທີ່ຢ້ານວ່າການກິນພຽງແຕ່ໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກ ອາດເຮັດໃຫ້ບໍ່ຢູ່ທ້ອງ ແລະ...
ສຳລັບພໍ່ແມ່ທີ່ກຸ້ມໃຈລູກບໍ່ຖ່າຍຫຼາຍມື້ ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ລູກກັບມາຖ່າຍປົກກະຕິ ໃນ ຄໍລຳ ແມ່ ແລະ ລູກ ມື້ນີ້ແອັດມິນມີສາລະດີໆກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາຝາກ ເຊິ່ງຈະເຮັດແນວໃດນັ້ນເຮົາມາອ່ານໄປພ້ອມກັນເລີຍ ວິທີຊ່ວຍໃຫ້ລູກຖ່າຍງ່າຍ 1. ກໍລະນີລູກອາຍຸນ້ອຍກວ່າ 6 ເດືອນ ຍັງບໍ່ສາມາດກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ໄດ້ ແມ່ຕ້ອງເປັນຄົນກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດເຊັ່ນ: ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ທີ່ມີກາໃຍ ແລະ ຊ່ວຍລະບາຍໄດ້ດີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໝາກຫຸ່ງສຸກ,...